Bakım Onarım

BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

Tüm çelik yapılarda  olduğu gibi uzay kafes yapılar da kendi karakterlerine uygun şekilde izlenmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Buna ilaveten, projeden kaynaklanan veya malzeme sorunları veya montaj hataları nedeni ile de kimi özel durumlarla da karşılaşılmakta ve  zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.

POLARKON , kendi ürettiği yapıların müşterilerin isteklerine bağlı olarak bakımlarını yapmak gerekse de mal sahiplerinin yapıları ile ilgili bakım ve onarım taleplerine cevap vermek amacı ile kendi bünyesinde bir bakım ekibi oluşturmuştur.

 1. YAPI SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  • Fiziksel muayene ve tespitlerin yapılması
  • Yapı sehimlerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi
  • Mesnet koşullarının irdelenmesi, değerlendirilmesi, mesnetlerin projeye uygun halde çalışmasının sağlanması
  • Yapı bileşenlerinin (Çubuk elemanlar, küreler, aşık profilleri, bağlantı elemanları ) muayenesi, projeye uygunluğunun kontrolü
  • Proje mevcutsa, elde edilen verilerin projeye uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Proje mevcut değilse, isteğe bağlı olarak yapının yerinde alınan ölçümlerle modelinin oluşturulması, statik analizinin yapılması, sonuçların mevcut verilerle birlikte değerlendirilmesi
  • İstenildiği takdirde, yapının uzun süreli gerçek zamanlı ve online izlenmesine yönelik öneri proje geliştirilmesi, instrumentasyon ve veri toplama sistemi kurulmak sureti ile yapı davranışlarının bilgisayar üzerinden PYSİS yazılımı ile izlenmesi
 2. FİZİKSEL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
  • Fiziksel durumun tespiti ve bakımları;
  • Yapı bileşenlerinin temizlenmesi / silinmesi,
  • Boyalarının tamir ve bakımı, rötüşlarının yapılması
  • Metal kaplamaların tamiri

REFERANSLAR

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı / Ankara Adnan Ötüken Puz Baten Sahası uzay kafes çatısı yapı durum tespiti
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ , yüzme havuzu durum tespit çalışmaları